Yaşam

YÖNETİM VE İŞLETME

Venezia ‘da yaşamaya başlayacak olan siz site sakinlerimizin, daha güvenli, huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamaları için gerekli olan güvenlik, temizlik, teknik, muhasebe,sosyal tesis hizmetleri "Venezia Site Yönetimi" tarafından sizlere sunulacaktır.

Yönetim hizmetimizin verilmeye başlandığı andan itibaren, hizmetlerimizin mutlak memnuniyet ve devamlılık prensibine göre şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yapılması planlanmıştır. Bu memnuniyet prensibinin devamlılığını sağlamak ve sizlerin daha temiz, daha güvenli ve daha iyi bir ortamda yaşamanız amacıyla, sitemiz içerisinde uyulması gereken kurallar yönetimimiz tarafından hazırlanmıştır.

Özellikle vurgulamak istediğimiz yaşam alanımızın değerini korumak ve daha da artırmak amacıyla;
- Dairelerinizin camlarına ve balkonlarına ilan ve reklam yapıştırmak veya asmak, 
- Ortak alanlar ve kapı önlerine eşya, ayakkabı, bisiklet, çocuk arabası vs. bırakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Aşağıdaki belirtilen kurallara uyulması halinde, istenilen amaca ulaşabileceğimiz inancıyla sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.


1.KAPSAM

1aSite sakinimizin ve üye bilgi formunda beyan ettiği kişileri (eş, çocuklar, ebeveynler, bakmakla mükellef olunan kişiler)

1bKat maliklerinin kiracıları ile üye bilgi formunda beyan ettiği kişileri eş, çocuklar, ebeveynler,

Bakmakla mükellef olunan kişiler

1c. Site sakinlerimizin misafir ve ziyaretçilerini

1d. Site yönetim kurulunu,

1e. Sakinlerimizin iş gören olarak görevlendirdiği usta, işçiler, taşınma işlemlerini yapanlar, evde

Çalışan hizmetlileri,

1e. Site yönetimimizde ve sosyal tesislerimizde çalışan personelini kapsar.

SORUMLULUKLAR

Site yaşam rehberinde bulunan konular; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, VENEZİA site yönetim planı, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirim Yasası, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, asansör yönetmeliği, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik, İcra-İflas kanunu, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle incelenerek, hazırlanmıştır.

Bağımsız Bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada, hak sahipleri, birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye, bu haklarını kullanırken iyi niyet kurallarına uymaya ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar. Site Yönetimi, ortak yerlerin kullanılmasına ilişkin düzenleme yapmaya, günün ihtiyaçlarına göre, kamu düzenine ve sosyal yaşama mugayir olmamak kaydıyla, düzenlemelerde değişiklikler yapmaya yetkilidir. Ayrıca Bağımsız Bölüm malikleri bu kapsamda ortak yerlerden istifade ederken aşağıda yer alan belli başlı yükümlülüklere de uyacaklardır.

Site içindeki Genel Yollar, özel durumlarda kullanılmak için ambulans, itfaiye, gibi araçların ve yayaların geçiş ve seyrine tahsis edilmiştir. Bu yollarda, araçları park etmek, bırakmak, yolun tıkanmasına neden olacak şekilde hareket ettirmek yasaktır. Genel yollarda, taşınma, Bağımsız Bölümde onarım ihtiyacından doğan nakliyat, gibi zorunlu haller dışında, kamyon ve benzeri türden araç kullanılamaz ve bulundurulamaz. Yayaların genel yollar üzerinde, geliş, geçişi engelleyecek şekilde topluca durmaları, spor yapmaları, oyun oynamaları eşya vs. bırakarak yoldan geçişi tıkamaları veya zorlaştırmaları yasaktır. Ayrıca bu hususta Site Yönetimince tespit edilecek Taşıma Prosedüründe yer alan bütün kurallara riayet edilmek zorundadır.

Gezinti Yolları, hak sahibi olanlarla, onlara tabi kişilerin gezmeleri, yürüyüş yapmaları ve hava almaları için kullanılacak yollardır. Bu yollara araçla girmek, buralarda geliş-geçişi engelleyecek yük ve eşya taşımak, oyun oynamak, hafif koşu dışında spor yapmak yasaktır.

Vaziyet Planında işaretli Genel Otoparklar, Bağımsız Bölüm malikleri veya Bağımsız Bölümlerde kiracı, sükna hakkı sahibi sıfatı ile oturan kimselerin binek arabalarını park etmeleri amacına tahsis edilmiştir.

Kat Malikleri, ana yapının ve sitenin güzelliğini mimari durumunu ve sağlamlığını korumak, ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

Kat maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada, hak sahipleri, birbirlerinin hakkına titizlikle riayet etmek ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.

Ortak yerlerde herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar.

Kat malikleri binaların dış cephe kaplaması ya da dış görünümü gibi mimari özelliklerini proje müellifinin onayı olmaksızın değiştiremezler.

Site bahçesinde Site Yönetim Kurulunun yazılı müsaadesi olmadıkça hiçbir toplantı düzenlenemez. Ana yapının hiçbir yerine hangi amaçla olursa olsun levha, uydu, çanak anteni, ulusal bayramlarda asılan Türk Bayrağı hariç bayrak, flama, reklâm panosu veya tabela asamazlar, yazı yazamazlar.

Her kat maliki, ana yapıya, ortak yerlere ve diğer Bağımsız Bölümlere ika ettikleri zarardan şahsen sorumludurlar.

Tüm bloklarda bulunan kapalı veya açık çöp toplama ve saklama odaları kullanım amacı dışında kesinlikle kullanılamaz. Site Yönetim Kurulu bu konuda gerekli düzenleme ve belirlemeleri yapmakta tam yetkilidir.

Kat maliklerimiz ve site sakinlerimizin bu kararlara uymak ve uygulamak, kapsam bölümünde açıklanan kişilerin tamamı bu kuralları yerine getirmek konusunda birinci derecede sorumludur.

Sitemizde ortak alan temizlik,sosyal tesis hizmetleri, bakım hizmetleri site yönetimine ait olan personelimiz tarafından yapılmaktadır. Anlaşmalı firmalarımız tarafından periyodik olarak; çevre, tüm ortak alanlar haşereye karşı ilaçlanmakta ve raporlanmaktadır. Ortak alanlardaki tüm bakım, onarım ve temizlik hizmetleri, yönetimimizin sorumluluğu altındadır.Her türlü öneri,talep ve şikayetlerinizi, sözlü veya yazılı olarak site yönetimimize yapabileceğiniz gibiweb sayfalarımızdan 7/24 iletebilirsiniz

Bilgilendirmeler; yönetimimiz tarafından mail, SMS, asansör içlerinde ve duyuru panolarında yapılmaktadır. Ayrıca WWW.SİTEYONETİMİVENEZİA.COM site yönetimi internet sitemizden de takip edebilirsiniz.

BLOK GİRİŞLERİ VE SAHANLIKLAR

-Blok girişlerine, sahanlıklara ve ortak alanlara görüntüyü bozacak, geçişi engelleyecek eşyalar, ayakkabılık, Çocuk arabası – bisiklet vs. bırakılmamalıdır.

-Daire önlerine, kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, paspas v.s. gibi eşyalarınızı bırakmayınız.

Bırakılan eşyalar yönetim personeli tarafından otopark içerisinde bir alanda 1 hafta (yedi gün)

Süre ile saklanacak ve daha sonra imha edilecektir.

-Blok giriş, pencere ve sahanlıklara ilan asılmaması, çocukların duvarlara zarar vermemeleri yazı ve resim Yapmamaları hususunda ebeveynler gerekli özeni göstermelidir. Oluşabilecek zararlar daire Sahibinden tazmin edilecektir.

YANGIN TAHLİYE, MERDİVEN VE KORİDORLAR HAKKINDA

- Yangın tahliye merdivenleri ile koridorların bulunduğu yerlere uyarı acil çıkış levhaları asılmıştır, acil durumlarda bu yönü takip ediniz.

- Yangın tahliye koridorlarına hiçbir sebeple malzeme konulmamalı, bu konuda emniyet kuralları ihlal edilmemelidir. Bırakılan eşyalar sahipsiz olarak kabul edilip kaldırılacaktır.

- Küçük yaştaki çocukların, bu bölümleri oyun maksatlı kullanmaması izah edilerek anlatılmalıdır.

- Binamızın ortak alanlarında bulundurulan muhtelif yangın söndürme cihazları, acil durumlar haricinde hiçbir maksatla kullanılmamalıdır.

- Pencere ve balkonlardan sigara izmariti atılmamalı, rüzgârın etkisiyle alt katlarda açık olan pencerelerden girerek, yangına sebebiyet verebilmektedir. Bu hususa gerekli önemi veriniz.

- Koridorlarda ve sahanlıklarda sigara içilmesi kanun gereği yasaktır.

- Kat koridorlarında eşyaların sürüklenmemesine özen gösteriniz.

BİNA DIŞ CEPHELERİ VE BALKONLAR HAKKINDA

- Blok dış cephelerin genel görüntüsüne uymayan ve görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılamaz.

- Dairelerin cephelerine, cam ya da balkonlarına ilan ve reklam asılamaz.

- Bağımsız bölümlerin pencere veya dış cephe giydirme renkleri site sakinleri tarafından değiştirilemez.

- Balkonlara halı, kilim, çamaşır asılamaz ve silkelenemez.

PEYZAJ ALANI HAKKINDA

- Çiçekler koparılmamalı, zarar verilmemelidir.

- Top oynanmamalıdır.

- Bisikletle dolaşılmamalıdır.

-Bahçe alanına yönetimin izni olmadan hiçbir şey dikilmemelidir.

-İzmarit ve çöp atılmamalıdır.

-Peyzaj alanında mangal yapmak ve alkol tüketmek yasaktır.

- Evcil hayvan besleyen aileler hayvanlarının dışkılarını peyzaj alanına yapmalarına müsaade etmeyeceklerdir.


ASANSÖR KULLANIMI

-Asansör kullanma talimatları ve teknik özellikler, asansör kabinlerinin içlerinde bulunmaktadır. Site sakinlerimiz asansörleri bu talimatlar gereğince kullanmalıdır.

-Asansör kabinlerinin içerisinde zıplamak, kirletici maddeler taşımak, yanıcı ve kokulu maddeler taşımak uygun değildir.

-Asansörde kalan sakinlerimiz kendi imkânları ile kurtulmaya çalışmamalıdırlar. Bu konu site sakinlerimizin can güvenliği açısından önem arz etmektedir. Alarm düğmesine basarak, panik yapmadan yardımın gelmesini beklemelidirler.

-Asansör içerisinde sigara içilmemelidir.


BİNA DIŞ CEPHELERİ VE BALKONLAR HAKKINDA

-Blok dış cephelerin genel görüntüsüne uymayan ve görüntüyü bozabilecek

Değişiklikler yapılamaz.

-Dairelerin cephelerine, cam ya da balkonlarına ilan ve reklam asılamaz.

-Bağımsız bölümlerin pencere veya dış cephe giydirme renkleri site sakinleri tarafından değiştirilemez.

-Balkonlara halı, kilim, çamaşır asılamaz ve silkelenemez.

PEYZAJ ALANI HAKKINDA
- Çiçekler koparılmamalı, zarar verilmemelidir.

- Top oynanmamalıdır.

- Bisikletle dolaşılmamalıdır.

- Bahçe alanına yönetimin izni olmadan hiçbir şey dikilmemelidir.

- İzmarit ve çöp atılmamalıdır.

- Peyzaj alanında mangal yapmak ve alkol tüketmek yasaktır.

- Evcil hayvan besleyen aileler hayvanlarının dışkılarını peyzaj alanına yapmalarına müsaade etmeyeceklerdir.


POSTA VE KURYE HİZMETLERİ HAKKINDA

- Site personelimizin hiçbir suretle posta, kuryelerden emanet alma görev ve sorumluluğu yoktur. Site sakinlerimizin bu konuda ısrarcı davranmamaları gerekmektedir.

- PTT görevlisi kanalıyla yapılan tebligatlar hariç, tüm posta dağıtımları daire girişlerinde bulunan kutularına personelimiz tarafından bırakılacaktır.