SenYonet Veri Gizliliği

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, Senyonet Yazılım Anonim Şirketi ("Senyonet" veya "Şirket") tarafından yönetilmekte olan https://portal.senyonet.net adresinde yer alan web sitesinin ("Portal") kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Toplu Yapı Yönetimi ("Yönetim"), davet edeceği kiracı ve maliklerinin ("Üye" veya "Kullanıcı") Kat Mülkiyeti Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Tebligat Kanunu hükümleri gereği bu bilgileri kanunen vermek zorunda olduklarını kabul etmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması
Kişisel veriler 2 şekilde toplanır:
1- Yönetim'in sağladığı veriler
2- Üye'nin Portal üzerinden yaptığı bilgi güncellemeleri ve hareketleri

Kişisel Verilerin Paylaşımı
Senyonet ve Yönetim'in sağladığı bazı yardımcı hizmetler, Yönetim'in bilgisi/isteği ve onayı ile alanında uzman ve sertifikalı kurumlar tarafından sağlanabilmektedir. Bu hizmetlerin sağlanmasında ilgili kurumlarla asgari seviyede kişisel veri paylaşılmaktadır. SMS gönderimi ve Sanal Pos ile kredi kartı tahsilatı bu hizmetlere örnek olarak verilebilir. Senyonet, bu amaçlar dışında herhangi bir kişisel veriyi farklı taraflarla paylaşmamaktadır. Senyönet bu paylaşım neticesinde kişisel verileri paylaştığı kurum veya kişilerle yaptığı sözleşmeler ve aldığı taahhütler ile kişisel verilen paylaşılma amacı dışında kullanılmaması için gerekli tedbirleri aldığını taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması
Senyonet, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine göre uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel bilgilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Senyonet, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini Site yönetimiyle mutabakata varmak kaydı ile dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Senyonet'in Gizlilik Politikası'nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası'na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://portal.senyonet.net adresinden güncelleyeceğini ya da Yönetim'e başvuracağını taahhüt eder. Kullanıcı'nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Senyonet'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.