Sıcak Su ve Isıtma Cihazları Hakkında

23573 görüntülenme

2018 Eylül Ayından beri sıcak su ve ısıtma ile ilgili ön ödemeli kalorimetre sistemindeki sayaçların bozulması nedeni ile ödeme şekli değiştirildiğinden tüm kat maliklerinin şikayeti bulunmaktadır.

05.06.2018 tarihinde AMPS firması ile yapılan 2 yıllık hizmet sözleşmesi çerçevesinde okuma ile ilgili sayaç başına 3,54- TL ödenerek hizmet alınmaktadır. Ayrıca  kat maliklerinin harcama durumları  “ Via Port  Venezia Toplu Yapı Yönetim Planı“nda  ön görüldüğü şekilde %70,  % 30 ve referans bedeli gibi bir sistem içinde belirlendiği görülmektedir.

Daha önce kullandığımız sayaçların firması ELEKTROMED ile 3 defa görüşüldü. Firma üzerinde hukuki takip yapmak istedik. Cihaz kullanmaya ait 3 yıllık garanti süresi 2014 yılında başladığından ve garanti süresi bittiğinden takip de etkinlik yaratılmadı.

Kısa sürede piyasada ısıtma sayaçları ile ilgili firmalarla temas kuruldu. 4 firmadan teklif alındı. 11.03.2019 tarihli kat malikleri temsilciler kurulu gündemin de durum değerlendirildi. Temsilciler Kurulu alt yapımızı bilmesi ve pozitif yaklaşması nedeni ile ELEKTROMED firması ile görüşülmesine Yönetim Kuruluna yetki verilmişti, ancak firmanın Yönetim Kuruluna sunduğu kalorimetre cihazının Uzakdoğu menşeli olması, ayrıca ,  ön ödemeli kontörlü sayaçlarda 3,6 volt  vana pili kullanılmak ta olup, bu pil için 12 yıllık garanti verilmekte ama boru için de su akışı devamlı olmadığı durumlarda suyun kireçlenmesi nedeni ile pilin gücü vanaya açma kapama yapamadığından suyun devamlı aktığı ölçümleme yapamadığı site teknik servisi tarafından ortaya  çıkarıldığından yeni firmalar ile görüşülmüştür.

2019/3 nolu temsilciler kurulu kararına istinaden; piyasa araştırmaları ve teknik şartname çalışmaları sonucunda Madenerji Enerji ve Ölçüm sistemleri San. Ve Tic. Firması ile SHARKY 774 Ultrasonik ( Alman Malı) ısı sayacı için daire başına 82,60 euro ( KDV dahil) + 12 TL ( KDV dahil) montaj aparat ücreti ile toplamda 85.- Euro ( KDV dahil) birim fiyatlı cihaz satın alma sözleşmesi imzalamıştır.

Ayrıca birim fiyatlarının taksitlendirerek dairelerden tahsil edilmesine, 1. Taksit tutarının 40.- euro olarak 31.05.2019 tarihine kadar, 2. Taksit tutarının 45.-euro olarak 30.06.2019 tarihine kadar ödenmesine Yönetim Kurulunca Karar verilmiş olup, firma ile yapılan sözleşme gereği ödeme Euro döviz cinsinden yapılacağından sitemizin  bankada ki Euro hesabına ödenmesi gerekmektedir. Süresin de ödenmeyen gecikmeye sebebiyet verilmesin de aylık bazda %5 gecikme faizi uygulanacaktır.

Alınacak ısı sayacı ( Kalorimetre) cihazı ile ilgili 5 yıllık garanti alınmış olup, süpervizörlük hizmetleri satıcı firma tarafından bedelsiz olarak verilecektir.( Hatalı kullanımdan, bakımdan ve kullanma talimatına uygun olmadan kullanımlarda ki arıza ve tamiratlar garanti kapsamı dışındadır.)

Sitemizin en büyük sorunu ve herkesin şikayet ettiği ısıtma ve sıcak su sayaçlarının yenilenmesi yaklaşık 4-5 aylık bir süreyi alacaktır.

Sitemiz de halen kullanılan bir kısmının çalışmadığı tespit edilen sayaçların 2013 yılında montajı yapılmış olup, kullanımla ilgili 5 yıllık kalibrasyon (ölçümleme) dönemleri de geçmiş bulunmaktadır. Yeni cihaz alacağımızdan dolayı İSO 9001 kalibrasyon standardına göre 5 yıl sonra kalibrasyon yaptırmamız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlhan AYDIN

Denetim Kurulu Başkanı

 

 

B A N K A ve  İ B A N NUMARASI

Venezia Mega Residence Site Yönetimi

            Albaraka Türk Katılım Bankası – Sultançiftliği Şubesi

            İBAN: TR92 0020 3000 0350 6543 0000 07

             SWİFT: B T F H T R I S